TL;DR. Хөл хорионы үеэр гэртээ сууж байгаад л хүссэн мэдээллээ авах бүрэн боломжтой ч маш их мэдээллээс хэрэгтэйгээ шүүж унших амаргүй шүү дээ. Бид 11 сарын 30-ны өдрөөс эхэлсэн 3 долоо хоногийн турш үргэлжлэх AWS re:Invent 2020 арга хэмжээний эргэн тойронд болсон онцлох үйл явдлууд, эшлэл, чухал мэдээллүүдийг тоймлон хүргэхээр боллоо. Нийт 3 цуврал нийтлэл бичигдэх бөгөөд дотроо Бизнес болон Технологи гэсэн 2 үндсэн хэсгээс бүрдэх тул сонирхсон хэсгээ алгасан унших боломжтой.

Дэлхий дээр цахим шилжилтэд нэвтрээгүй сектор гэж байхгүй бөгөөд дэлхий дээр хамгийн том компаниуд бүгд технологийн салбарынх. Сүүлийн 10 жилийн дотор л гэхэд маш олон Unicorn start-up шинээр


Бид 11 сарын 30-ны өдрөөс эхэлсэн 3 долоо хоногийн турш үргэлжлэх AWS re:Invent 2020 арга хэмжээний эргэн тойронд болсон онцлох үйл явдлууд, эшлэл, чухал мэдээллүүдийг тоймлон хүргэхээр болсон. Ингээд хамгийн сүүлийн хоногт болсон мэдээллүүдийг тоймлон хүргэхэд бэлэн болсон бөгөөд нийтлэл маань Бизнес болон Технологи гэсэн 2 үндсэн хэсгээс бүрдэх тул сонирхсон хэсгээ алгасан унших боломжтой.

Өмнөх дугаар | 1-р хэсэг 2020.12.06 унших

Өмнөх дугаар | 2-р хэсэг 2020.12.13 унших

Манай баг энэ хугацаанд AWS-тай холбоотой бүхий л зүйлд сонор байж шинээр үйлчилгээнүүд болон боломжууд, түүнтэй холбоотой мэдээ мэдээллүүдийг багцлан хүргэж байхад ойлгосон нэг зүйл гэвэл дэд бүтэц болон хэрэглэгчдийн баазаа…


Бид 11 сарын 30-ны өдрөөс эхэлсэн 3 долоо хоногийн турш үргэлжлэх AWS re:Invent 2020 арга хэмжээний эргэн тойронд болсон онцлох үйл явдлууд, эшлэл, чухал мэдээллүүдийг тоймлон хүргэхээр болсон. 2 дох долоо хоногт болсон мэдээллүүдийг тоймлон хүргэж буй бөгөөд Бизнес болон Технологи гэсэн 2 үндсэн хэсгээс бүрдэх тул сонирхсон хэсгээ алгасан унших боломжтой.

Өмнөх дугаар | 1-р хэсэг 2020.12.06 унших

Дараагийн дугаар | Сүүлийн хэсэг 2020.12.20 унших

re:Invent 2020 үеэр тавигдаж буй үндсэн 5 Keynote:


TL;DR. Хөл хорионы үеэр гэртээ сууж байгаад л хүссэн мэдээллээ авах бүрэн боломжтой ч маш их мэдээллээс хэрэгтэйгээ шүүж унших амаргүй шүү дээ. Бид 11 сарын 30-ны өдрөөс эхэлсэн 3 долоо хоногийн турш үргэлжлэх AWS re:Invent 2020 арга хэмжээний эргэн тойронд болсон онцлох үйл явдлууд, эшлэл, чухал мэдээллүүдийг тоймлон хүргэхээр боллоо. Нийт 3 цуврал нийтлэл бичигдэх бөгөөд дотроо Бизнес болон Технологи гэсэн 2 үндсэн хэсгээс бүрдэх тул сонирхсон хэсгээ алгасан унших боломжтой.

Дэлхий дээр цахим шилжилтэд нэвтрээгүй сектор гэж байхгүй бөгөөд дэлхий дээр хамгийн том компаниуд бүгд технологийн салбарынх. Сүүлийн 10 жилийн дотор л гэхэд маш олон Unicorn start-up шинээр


Бид 11 сарын 30-ны өдрөөс эхэлсэн 3 долоо хоногийн турш үргэлжлэх AWS re:Invent 2020 арга хэмжээний эргэн тойронд болсон онцлох үйл явдлууд, эшлэл, чухал мэдээллүүдийг тоймлон хүргэхээр болсон. Ингээд хамгийн сүүлийн хоногт болсон мэдээллүүдийг тоймлон хүргэхэд бэлэн болсон бөгөөд нийтлэл маань Бизнес болон Технологи гэсэн 2 үндсэн хэсгээс бүрдэх тул сонирхсон хэсгээ алгасан унших боломжтой.

Өмнөх дугаар | 1-р хэсэг 2020.12.06 унших

Өмнөх дугаар | 2-р хэсэг 2020.12.13 унших

Манай баг энэ хугацаанд AWS-тай холбоотой бүхий л зүйлд сонор байж шинээр үйлчилгээнүүд болон боломжууд, түүнтэй холбоотой мэдээ мэдээллүүдийг багцлан хүргэж байхад ойлгосон нэг зүйл гэвэл дэд бүтэц болон хэрэглэгчдийн баазаа…


Бид 11 сарын 30-ны өдрөөс эхэлсэн 3 долоо хоногийн турш үргэлжлэх AWS re:Invent 2020 арга хэмжээний эргэн тойронд болсон онцлох үйл явдлууд, эшлэл, чухал мэдээллүүдийг тоймлон хүргэхээр болсон. 2 дох долоо хоногт болсон мэдээллүүдийг тоймлон хүргэж буй бөгөөд Бизнес болон Технологи гэсэн 2 үндсэн хэсгээс бүрдэх тул сонирхсон хэсгээ алгасан унших боломжтой.

Өмнөх дугаар | 1-р хэсэг 2020.12.06 унших

Дараагийн дугаар | Сүүлийн хэсэг 2020.12.20 унших

re:Invent 2020 үеэр тавигдаж буй үндсэн 5 Keynote:


AWS Certified Solutions Architect — Associate (SAA-C02) шалгалтад бэлдэх

Нийтлэл уншиж буй хүмүүстэй мэнд хүргэе. Намайг Бат-Оргил гэдэг. 2020 онд МУИС-г IT-р төгсөөд FIBO CLOUD компанид ажиллаж байна. Энэхүү сэдвийн хүрээнд доорх агуулгуудад хуваан авч үзнэ.

SAA-C02

  1. Cloud гэж юу бэ?
  2. Cloud Architect гэж хэн бэ?
  3. SAA-C02 шалгалт товч тайлбар
  4. Шалгалтад бэлдэх хугацаа
  5. Миний шалгалтад бэлдсэн эх сурвалжууд
  6. Дүгнэлт

Би дээрх сэдвүүдийн хүрээнд бичсэн ба “Cloud гэж юу бэ?” хэсэгт Cloud-тэй холбоотой богино хэмжээний тайлбар болон Cloud-ийн тухай дэлгэрэнгүй уншиж болох холболтууд байгаа. Цаашлаад Solution architect гэж хэн болох ямар ажил хийдэг тухай дурдах ба энэ хэсгээс хойш шалгалтад хэрхэн бэлдэх…


We finished in third place at Seedstars Ulaanbaatar out of 49 startups. One of the largest news agencies in Mongolia GOGO.MN reported on the competition. According to their reported news, all judges of the competition agreed that the quality of the competing startups had increased significantly. So, we are really glad that we are recognized among the bests of the competition.

Link to the news


Golomt Bank, one of the largest commercial banks, organized a conference called Digital Transformation 2019. The conference aimed to highlight the importance of companies going digital and the Government’s role in digital transformation. As the only cloud company in Mongolia and the cloud technology is an indispensable part of digital transformation, our company attends the event and our Tech Lead Ganjiguur gave an interview to BloombergTV Mongolia.

Link to the news:

Link to the interview


We are featured on MONTSAME. We are honored to be recognized by MONTSAME. MONTSAME is the main news agency in Mongolia that foreign news agency gets their news from.
Due to the COVID-19 lockdown, UFE moved all their classes to an online form. To ensure uninterrupted service and seamless experience for UFE students, we have undertaken the task of migrating UFE’s learning management system to the cloud and accomplished the task. In addition to the migration process, we have taken full responsibility for the operational expenses related to the naturalization of the technology.

Link to the news: https://www.montsame.mn/en/read/219010

FIBO CLOUD

The cloud innovator company in Mongolia.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store