TL;DR. Хөл хорионы үеэр гэртээ сууж байгаад л хүссэн мэдээллээ авах бүрэн боломжтой ч маш их мэдээллээс хэрэгтэйгээ шүүж унших амаргүй шүү дээ. Бид 11 сарын 30-ны өдрөөс эхэлсэн 3 долоо хоногийн турш үргэлжлэх AWS re:Invent 2020 арга хэмжээний эргэн тойронд болсон онцлох үйл явдлууд, эшлэл, чухал мэдээллүүдийг тоймлон хүргэхээр…

Хүсэл зорилготой уялдсан ажил, чөлөөт цаг, өөрийнхөөрөө байх… Энэ бол ажлын байранд хүч түрэн орж буй “GenZ” залуусын ажлын чиг хандлага. Дата & программ хангамж, веб сайт, сошиал медиа гээд эрин зуунд шинээр бий болсон ажлын байрууд ч тэдэнд гайхалтай зохисон гэхэд болно.

Монгол залуусын бүтээсэн үүлэн технологид суурилсан “Fibo…

Мэргэжил сонголтын асуудал бүх цаг үеийн “hot” сэдэв байсаар ирсэн, цаашид ч байх болов уу. Тэгвэл мэргэжлээ сонгож амжаагүй болон ирээдүйд мэдээллийн технологийн чиглэлээр суралцах эсэхдээ эргэлзэж буй уншигчдадаа зориулан FIBO CLOUD компанийн CTO, Z үеийн төлөөлөл Э.Дарханбаяртай хийсэн ярилцлагыг хүргэж байна. …

Дэлхий дахинд технологийн компаниуд олноор байгуулагдаж, салбарын хөгжлийг хурдасгаж буй өнөө цагт технологи хүмүүсийн амьдралд улам гүнзгий нэвтэрч, бүх талаар хөнгөвчлөх болсон билээ. Нэг үгээр, технологийн хөгжлийн үр дүнд хэрэглэгчид хожих болсон. Харин энэ бүхэнд гол нөлөө үзүүлж буй хүчин зүйлсийн нэг нь үүлэн технологи. Дэлхийд амжилтаараа тэргүүлж буй олон…

TL;DR. Хөл хорионы үеэр гэртээ сууж байгаад л хүссэн мэдээллээ авах бүрэн боломжтой ч маш их мэдээллээс хэрэгтэйгээ шүүж унших амаргүй шүү дээ. Бид 11 сарын 30-ны өдрөөс эхэлсэн 3 долоо хоногийн турш үргэлжлэх AWS re:Invent 2020 арга хэмжээний эргэн тойронд болсон онцлох үйл явдлууд, эшлэл, чухал мэдээллүүдийг тоймлон хүргэхээр…

AWS Certified Solutions Architect — Associate (SAA-C02) шалгалтад бэлдэх

Нийтлэл уншиж буй хүмүүстэй мэнд хүргэе. Намайг Бат-Оргил гэдэг. 2020 онд МУИС-г IT-р төгсөөд FIBO CLOUD компанид ажиллаж байна. Энэхүү сэдвийн хүрээнд доорх агуулгуудад хуваан авч үзнэ.

SAA-C02

  1. Cloud гэж юу бэ?
  2. Cloud Architect гэж хэн бэ?
  3. SAA-C02 шалгалт товч тайлбар
  4. Шалгалтад…

FIBO CLOUD

The cloud innovator company in Mongolia.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store